Kiosková trafostanice DOFA 4.1

Trafostanice je s vnějším ovládáním, dvě trafa, dvě rozvodny

Základní technické údaje:

 • Konstrukce stanice: železobetonový skelet a střecha
 • Rozměry: D × Š × V: 5000 × 3000 × 2500 mm
 • Zapuštění do země: 800 mm
 • Zastavěná plocha: 15 m2
 • Hmotnost (s transf. 2 × 1600 kVA): cca 32 000 kg
 • Transformátor: 2 ks, 50-1600 kVA
 • VN rozváděč: blokový
  2 × přívod s odpínačem
  1 × měření
  2 × vývod - odpínač s pojistkami
 • NN rozvaděč: skříňový, 2 × RH1 do 8 ks pojistkové odpínače 630 A, spojka + kompenzace T1 a T2
 • Měření: USM na straně VN umístěna z venku trafostanice
DOFA 4.1 - nárys DOFA 4.1 - půdorys DOFA 4.1