Kiosková trafostanice DOFA 2.5

Trafostanice jsou s vnitřním ovládáním, dvě trafa, dvě rozvodny

Základní technické údaje:

 • Konstrukce stanice: železobetonový skelet, kabelový prostor a střecha
 • Rozměry: 2 kusy - D × Š × V: 4800 × 2800 × 3500 mm
  uložené do kostky nebo obdélníku
 • Zapuštění do země: 800 mm
 • Zastavěná plocha: 26,9 m2
 • Hmotnost (s transformátorem 2 × 1600 kVA): cca 45 000 kg
 • Transformátor: 2 ks, 50-1600 kVA
 • VN rozváděč: blokový
  2 × přívod s odpínačem
  1 × měření
  2 × vývod - odpínač s pojistkami
 • NN rozvaděč: skříňový, 2 × RH1 do 8 ks pojistkové odpínače 630 A, spojka + kompenzace T1 a T2
 • Měření: USM na straně VN umístěna z venku trafostanice
DOFA 2.5 - nárys DOFA 2.5 - půdorys DOFA 2.5