Kiosková trafostanice DOFA 3.1

Trafostanice je s vnějším ovládáním, jedno trafo, jedna rozvodna

Základní technické údaje:

 • Konstrukce stanice: železobetonový skelet a střecha
 • Rozměry: D × Š × V: 2400 × 2200 × 2500 mm
 • Zapuštění do země: 800 mm
 • Zastavěná plocha: 5,3 m2
 • Hmotnost (s transformátorem 1600 kVA): cca 10 500 kg
 • Transformátor: 50-1600 kVA
 • VN rozváděč: blokový
  2 × přívod s odpínačem
  1 × vývod - odpínač s pojistkami
 • NN rozvaděč: panelový do 6 ks pojistkové odpínače 400 A,
  + kompenzace trafa
 • Měření: USM na straně NN umístěna z venku trafostanice
DOFA 3.1 - nárys DOFA 3.1 - půdorys DOFA 3.1