Kiosková trafostanice DOFA 1.1B

Trafostanice je s vnitřním ovládáním, jedno trafo a rozvodna

Základní technické údaje:

 • Konstrukce stanice: železobetonový skelet, kabelový prostor a střecha
 • Rozměry: D × Š × V: 4800 × 2400 × 3500 mm
 • Zapuštění do země: 800 mm
 • Zastavěná plocha: 11,5 m2
 • Hmotnost (s transformátorem 1000 kVA): cca 20 000 kg
 • Transformátor: 50-1000 kVA
 • VN rozváděč: blokový
  2 × přívod, spínač přípojnic
  1 × vývod - odpínač s pojistkami
 • NN rozvaděč: skříňový, 2 pole do 8 ks pojistkové odpínače 630 A, možnost rozšíření do 20 vývodů + kompenzace
 • Měření: USM na straně VN/NN umístěna z venku
DOFA 1.1 B - nárys DOFA 1.1 B - půdorys