Konfigurátor VN rozvaděče

Tento program slúži ako jednoduchá pomôcka pre výber správneho VN rozvádzača. Podľa počtu káblových vstupov (výstupov), prítomnosti pozdĺžnej spojky alebo poľa merania je vygenerovaný kód, pod ktorým je možné rozvádzač nájsť. Zvoľte (označte) možnosti a v dolnej časti sa objaví názov súboru, pod ktorým nájdete príslušný rozvádzač.

Počet kabelový přívodu VN (vstupy/výstupy) 1 2 3
Podélna spojka Ano
Pole měření Ano
Počet výstupů (na transformátor) 1 2
Výkres VN rozvaděče