Kiosková trafostanice DOFA 1.2

Trafostanice je s vnitřním ovládáním, jedno trafo, rozvodna NN, rozvodna VN

Základní technické údaje:

 • Konstrukce stanice: železobetonový skelet, kabelový prostor a střecha
 • Rozměry: D × Š × V: 4800 × 2800 × 3500 mm
 • Zapuštění do země: 800 mm
 • Zastavěná plocha: 13,5 m2
 • Hmotnost (s transformátorem 1600 kVA): cca 28 000 kg
 • Transformátor: 50-1600 kVA
 • VN rozváděč: blokový
  2 × přívod s odpínačem
  1 × měření
  1 × vývod - odpínač s pojistkami
 • NN rozvaděč:skříňový, 2 pole do 8 ks pojistkové odpínače 630 A, možnost rozšíření do 20 vývodů + kompenzace
 • Měření: USM na straně VN umístěna z venku
DOFA 1.2 A - nárys DOFA 1.2 A - půdorys DOFA 1.2 A
DOFA 1.2 B - nárys DOFA 1.2 B - půdorys