Kiosková trafostanice DOFA 3.2

Trafostanice je s vnějším ovládáním, jedno trafo, dvě rozvodny

Základní technické údaje:

 • Konstrukce stanice: železobetonový skelet a střecha
 • Rozměry: D × Š × V: 3500 × 2500 × 2500 mm
 • Zapuštění do země: 800 mm
 • Zastavěná plocha: 8,8 m2
 • Hmotnost (s transformátorem 1000 kVA): cca 13 000 kg
 • Transformátor: 50-1000 kVA
 • VN rozváděč: blokový
  2 × přívod s odpínačem, spojka
  1 × měření
  1 × vývod - odpínač s pojistkami
 • NN rozvaděč: skříňový
  2 pole do 8 ks pojistkové odpínače 630 A, kompenzace
 • Měření: USM na straně VN z venku
DOFA 3.2 - nárys DOFA 3.2 - půdorys