Profil


Od začátku své činnosti se zabývá dodávkami transformátorů:

 • olejových distribučních
 • suchých zalévaných v pryskyřici
 • výkonových
Dodáváme své vlastní transformátory pod obchodní značkou MPT (MAXX POWER TRAFO). Transformátory MPT jsou vyráběny v našich partnerských výrobních závodech v Itálii.


Dodáme Vám trafostanici:
 • nejvyšší technické kvality
 • obdivuhodného estetického vzhledu
 • v nejkratších možných termínech
K dodávkám trafostanic poskytujeme následující služby:
 • úprava terénu – příprava podloží
 • dovoz na místo určení
 • usazení na připravené místo
 • provedení vnějšího uzemnění
 • VN-přípojka: výkopy + uložení kabelu
 • revize a uvedení do provozu

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY (FVE)

Kromě nespočtu standardních distribučních aplikací jsme již dodali několik trafostanic pro FVE a Bioplynové elektrárny.

V trafostanicích je podle připojovacích podmínek energetiky řešeno dálkové - dispečerské ovládání VN rozváděče se záložním zdrojem, měření Zeleného bonusu a rozpadové místo se síťovou ochranou NPU-FUV.

Ve směru FVE a jejich speciálních požadavků máme již dostatek zkušeností pro to, abychom Vám mohli nabídnout vysoce kvalitní výrobek včetně doprovodných služeb.